F

Abdurrahman Önül – Nasıl Bir Mübarek Geceydi Şarkı Sözleri

27 Eylül 2021
abdurrahman önül

Abdurrahman Önül – Nasıl Bir Mübarek Geceydi Şarkı Sözleri

Nasıl bir mübârek geceydi yâ Rab
Muhammed dünyaya geldiği gece
Felekler oynayıp, cihân güldü hep
Annesi sevinip güldüğü gece
****
Göklerde nice bin kapı açıldı
Âlemler üstüne rahmet saçıldı
Nûrdan Muhammed”e donlar biçildi
Dünya sürûr ile dolduğu gece
****
Gökten yere indi cümle melekler
Zemine baş eğdi bir bir felekler
Anda kabul oldu her bir dilekler
Duâya elini açtığı gece
****
Kovuldu göklerden, ol lain Şeytan
Halâs oldu anda zulmünden insan

Bir avuç toprakla kör oldu düşman
Tenhâ çöl yoluna daldığı gece
****
Kisrâ”nın eyvânı yıkıldı gitti
Hem semâve gölü kurudu bitti
Mecûsî âteşi söndü kül tuttu
Zâlimlere korku saldığı gece
****
Göklerde okundu büyük bir ezân
Muhammed doğduğun eyledi ilân
İşitti anladı her ehl-i lisân
Şarku garp hayrette kaldığı gece
****
Dehşetinden putlar yere döküldü
Mât oldu müşrikler beli büküldü
Taşlar dile geldi, dağlar söküldü
Müşriklere kılıç çaldığı gece

F

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir