Hasan Dursun – Adı Güzel Kendi Güzel İlahi Sözleri


Hasan Dursun – Adı Güzel Kendi Güzel İlahi Sözleri

Canım kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed,
Canlar sana kurban olsun ya Ahmed

****

Şefâat eyle bu kemter kuluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
Canlar sana kurban olsun ya Ahmed

****

Mü’min olanların çoktur cefâsı,
Ahirette olur zevk-u sefâsı,
On sekiz bin âlemin Mustafâ’sı,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
Canlar sana kurban olsun ya Ahmed

****

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen,
Kürsünün üstünde cevlân eyleyen.
Mi’râcda ümmetin Hak’dan dileyen,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
Canlar sana kurban olsun ya Ahmed

****

Âşık Yunus neyler iki cihânı sensiz,
Sen Hak Peygambersin şeksiz, gümânsız
Sana uymayanlar gider imânsız,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
Canlar sana kurban olsun ya Ahmed


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir