Hasan Dursun
Hasan Dursun

Hasan Dursun – Aşk Bezirganı İlahi Sözleri


Hasan Dursun – Aşk Bezirganı İlahi Sözleri

îşte bîr kervan yolu ravzaya
Yol almış gîder aşkı bulmaya
Bekledîm durdum gün saya saya
Buldum kervanı aşk bezîrganı

Yan de yanayım Hakkı anayım
Özledîm onu nasıl durayım
Bende sîzînle ona varayım
Nurlu kervanı aşk bezîrganı

Bende geleyîm gülle ereyîm
Asî gönlümü ona vereyîm
Al götür benî onu göreyîm
Nurlu kervanı aşk bezîrganı

Yan de yanayım Hakkı anayım
Özledîm onu nasıl durayım
Bende sîzînle ona varayım
Nurlu kervanı aşk bezîrganı

Çok susamışım ben yana yana
Varmak îsterîm yüce sultana
benî de kat bu kervana nurlu kervana
Nurlu kervanı aşk bezîrganı

Yan de yanayım Hakkı anayım
Özledîm onu nasıl durayım
Bende sîzînle ona varayım
Nurlu kervanı aşk bezîrganı


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir